Organization Structure

Dr Moonje Institute Of Management & Computer Studi    26-Nov-2021
Total Views |
 Governing Council Committee
 
Name Designation
Lt. Gen.(Rtd.) Dattatray Balaji Shekatkar President
Adv. Avinash Janardan Bhide Vice President
Shri.Shailesh Sudhir Joglekar Vice President
Shri. Pramod Gajanan Kulkarni Working President
Dr. Dilip Gopal Belgaonkar General Secretary
Adv.Suhas Sudhakar Jape Joint Secretary
CA.Manohar Sudhakar Neve Treasurer
CA.Prakash Gangadhar Pathak Member
Shri.Narayan Waman Dixit Member
Shri. Ashutosh Narayan Rahalkar Member
Shri.Vijay Tryambak Aghav Member
Shri.Madhav Vasant Barve Member
Shri. Rushikesh Somnath Joshi Member
Shri. Narendra Gangaram Wani Member
Shri. Satish Vasant Salpekar Member
Shri. Bharat Kumar Parikh Member
 
Nashik Division Committee
 
Name Designation
Capt.Dr.Shripad Gajanan Narvane Chairman
Shri.Milind Suresh Vaidya Vice Chairman
Shri.Hemant Padmakar Deshpande Secretary
Shri.Nitin Narayan Garge Joint Secretary
Shri.Shital Ganesh Deshpande Treasurer
Sau.Rashmi Parag Ranade Member
Adv.Swapna Eknath Satpurkar Member
Shri. Prashant Dattatray Naik Member
Dr.Madhushri Sanjeev Savji Member
Dr.Ajit Bhaskar Bhandhakkar Member
Shri. Aniruddha Vyanktesh Telang Member
Shri. Rushikesh Nanda Yadav Co-opted Member
Shri. Parag Ganesh Kanekar Co-opted Member